Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice » Fotogalerie
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

11. 6. 2022 - #Furiant40

Připomeňme, že toto čtvrté kulaté výročí Furiantu jsme zde měli oslavit již před dvěma lety. Nepříznivá situace spojená s pandemií covid 19 však naše plány několikrát posunula, a tak až dnes se konečně můžeme společně potěšit lidovou písničkou i zajímavou podívanou. Děkujeme při této příležitosti našim velkým finančním podporovatelům, bez jejichž pomoci bychom se zde mohli jen těžko sejít. Jsou jimi Magistrát města České Budějovice, Jihočeské folklorní sdružení a Svaz klubů mládeže, jehož členem je soubor Furiant již více než 10 let. Dnešní setkání probíhá za podpory Jihočeského folklorního sdružení v rámci přeshraničního projektu Lidová kultura – Volkskultur.


Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice
Jihočeský folklórní soubor Furiant vznikal od roku 1978 a za toto jeho téměř 44-tileté fungování jím prošlo na 170 tanečníků, zpěváků a muzikantů. Málokdo ví, že původně šlo o „třídu lidového tance“, kterou z podnětu národopisné odbornice Jihočeského muzea Zory Soukupové založila při tehdejší Lidové škole umění Marie Oberfalcerová, jež byla v té době rovněž dlouholetou členkou Úsvitu. Od počátku 80. let pak mladý soubor začal fungovat pod názvem FURIANT, který odvodil od ryze českého, stejnojmenného temperamentního tance. Ve svém repertoáru má soubor tance, písně, lidové hry a zvyky z oblasti jižních a jihozápadních Čech – především z Kozácka, Blat a Doudlebska.
Vzpomeňme, že Marie Oberfalcerová byla uměleckou vedoucí a autorkou řady choreografií Furiantu do poloviny 90. let, kdy se novou a do dnešních dnů stálou vedoucí Furiantu stala Miloslava Buldrová. Ve šlépějích své maminky Marie jde také dcera Lenka Štěpanyová, která v současné době už 6tým rokem tančí v taneční složce. Velkým přínosem pro soubor byla samozřejmě i odborná spolupráce se zkušenými folkloristy jakými byli manželé Jan a Barbora Čumpelíkovi, již zmiňovaná Zorka Soukupová anebo profesor František Bonuš z AMU Praha. Spolu s Marií Oberfalcerovou jsou tato jména neodmyslitelně spjata s choreografiemi, ke kterým se soubor po dlouhá léta s láskou vrací, jelikož jejich profesionální kvalitu je velice těžké překonat.

1. blok písní a tanců:
V prvním bloku našeho programu uvidíte nejprve dva tance z původního repertoáru souboru Furiant. Tanec „Dřeváky“ postavila na počátku 80. let pozdější dlouholetá vedoucí Malého Furiantu Jiřina Štochlová. Druhá v pořadí bude choreografie „Chodské polky“, kterou vytvořila hned v roce 1978 právě zakladatelka Furiantu Marie Oberfalcerová.
Třetím pak bude tanec „Dou, dou Furianti“, který zde na jevišti bude mít právě dnes svoji premiéru. Autorkou choreografie je jedna z našich talentovaných tanečnic Hana Tichá. A nutno dodat, že zároveň půjde také o taneční premiéru několika našich nových členů, kteří si v něm dnes poprvé zatancují před diváky, tak jim držme palce.Dodejme, že furiantská děvčata si pro zahájení dnešního slavnostního programu oblékla své takzvané pracovní kroje, které jsou ve folklorním šatníku souboru úplnou novinkou. Vlastnoručně je zhotovila dlouholetá členka Furiantu a jedna z našich výtečných tanečnic Andrea Procházková, které tímto patří veliké poděkování.
Jihočeský soubor písní a tanců Úsvit:

Jihočeský soubor písní a tanců Úsvit hraje, tančí a zpívá již 69 let.
Od počátku, pod vedením paní Zorky Soukupové, se soubor zaměřil na tance a zvykoslovná pásma převážně z Doudlebska jako jsou:
Rodeník donešný, Blatská svatba, Výlov jihočeských rybníků, Dřeváky,
Jihočeská kolečka, Komár, Německé tance, Voklepáky a jiné.
Od roku 1982 vede Úsvit Miroslav Stecher.
V dnešním programu na oslavě 40. výročí souboru Furiant, jsme si připravili
pásmo Úsvit 2022 :
Výlov jihočeského rybníka – choreografie Zorka Soukupová, aranž. Miroslav Stecher
Jihočeská kolečka – choreografie Zorka Soukupová, aranž. Josef Krček
Řemeslnické tance – choreografie Miroslav Stecher, aranž. Miroslav Stecher
A ty nejkrásnější lidové písně v podání ženské pěvecké složky souboru Úsvit.


Landjugend Volkstanzgruppe Waidhofen an der Thaya
Lidový soubor "Landjugend" byl založen a znovu obnoven v roce 2016. Od té doby pilně tančíme na představeních a zkouškách. Pevné zimní termíny jsou 3 venkovské plesy mládeže. V létě jezdíme na různé akce, takže už v roce 2019 jsme byli pozváni do Budějovic a Milevska, kde jsme směli předvést své dovednosti.
Soubor lidového tance má také vlastní hudební skupinu, kterou v současné době tvoří 4 osoby. Tanečníků a tanečnic je 18. Vždy nás potěší, když můžeme přivítat nové členy a taneční nadšence.
Náš repertoár sahá od klasiky po modernu, od polky po valčík a až po vlastní psané tance pro moderní písně.
V roce 2018 jsme dostali i náš nový zimní waldviertelský kroj. Pro dívky šitý na míru a pro chlapce vhodné kožené kalhoty a košili.
Dnes bychom pro vás rádi zatančili ledový valčík a tance zvané "Siebenschritt" a "Strohschneider".
Děkujeme za pozvání a jsme rádi, že dnes můžeme být s vámi.


Drahan Blansko:
Folklorní soubor Drahan Blansko byl založen v roce 1974 a s generačními obměnami působí dosud, s vedoucí a choreografkou Miluší Jeřábkovou. Hlavní náplní jeho repertoáru jsou tance, hudba a zpěv z etnografické oblasti Horácko, ale v jeho repertoáru jsou i tance ze Slovenska a Čech. Folklorní soubor Drahan spolu s Cimbálovou muzikou Drahan s primášem Alešem Průchou účinkuje při různých příležitostech v místě svého působiště a na přehlídkách a festivalech v České republice. V předkovidové době se každoročně účastnil i festivalů v zahraničí. Jeho domovskou scénou a zřizovatelem je Soukromá základní umělecká škola Blansko.


Dnešní slavnostní program u příležitosti 40. výročí založení Souboru lidových písní a tanců Furiant soubor zahájil a také jej jak se patří zakončí. Bude to opět ve skvělém doprovodu furiantské muziky, která hraje celých 40 let prakticky v podobném složení jako dnes – a sice vedoucí Jaroslav Sklenička (potlesk), zpívá a na basu hraje Eva Vojtová, zpívá a na klarinet hraje Vladimír Čunát, zpívá a na fanfrnoch hraje Pavel Koklar, na violu hraje Ivan Rybníček, na dudy Kateřina Vršková, na housle Jaroslav Taras, na klarinet Jan Hartl a v neposlední řadě zpívá a na housle hraje Tereza Skleničková-Kadlecová – a za to patří všem obrovský dík.

V závěrečném bloku uvidíte tanečníky Furiantu v původních krojích, které vychází z tradičního svátečního oblečení používaného v národopisné oblasti „Kozácka“ jihozápadně od Tábora. Představí nám další tři tance – nejprve Natřásanou polku v choreografii Zorky Soukupové z roku 1979. Druhým tancem bude Rejdovák a rejdovačka, jehož autorkou byla v roce 1993 Marie Oberfalcerová. A z původních a doposud s láskou stále udržovaných choreografií souboru Furianti v samém závěru zatančí a zazpívají také Jihočeská kolečka – tanec, který v roce 1982 pro Furiant vytvořili Josef Kraus a Karel Oberfalcer.


Na závěr bychom chtěli složit veliké poděkování vedoucí souboru Furiant Miloslavě Buldrové. Sama patřila již k prvním žákům zmiňované „třídy lidového tance“, a členkou souboru tak byla od jeho prvopočátku. V průběhu let byla nejen jednou z předních tanečnic souboru, ale po určitou dobu například i organizačních vedoucí nebo kronikářkou. Od roku 1996, kdy se po Marii Oberfalcerové ujala vedení celé taneční složky, je vedoucí souboru Furiant nepřetržitě až dodnes. Díky ní soubor neúnavně pracuje tak, jak má, a posouvá se stále kupředu, a za to jí zde chce tímto velmi poděkovat.


Rádi bychom také poděkovali všem, kteří dnešní podvečerní program s námi vytvořili. Proto prosím všechny zástupce souborů, aby přišli na podium.
Drahan - Miluše a Jaroslav Jeřábkovi
Úsvit – Miroslav Štechr
Landjugend Volkstanzgruppe – Theresa König

Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice - 11. 6. 2022 - #Furiant40
 

...Zpět